Previous slide
Next slide

1 maart 2020 – Ds R. Heins

Dorpskerk Schaarsbergen

 1e zondag van de veertigdagentijd

voorganger: ds. Ronald Heins

organist: Michiel Vanhoecke

lector: Karianne Hulshof

ouderling van dienst: Niels van Hunen

koster: Mark Alblas

Orgelspel (we worden stil)

 

Welkom en mededelingen

 

De kaarsen worden ontstoken

 

 

 

Opening

 

Openingslied 217 : 1, 2, 3, 4   De dag gaat open voor het woord des Heren

 

 

Bemoediging en groet

 

 

Psalm van de zondag:

            enkele woorden uit psalm 91

            Lied 91a  Wie in de schaduw Gods mag wonen

 

 

Gebed  met 301k als acclamatie (I: voorganger; II: allen)

  

Lied 536  Alles wat over ons geschreven is

Rondom het Woord

 

Eerste lezing   Exodus 3:1-18

 

Lied 527   Uit uw hemel zonder grenzen

 

 

Tweede lezing   Matteüs 4:1-11

 

Lied 538   Een mens te zijn op aarde

 

 

Overweging

 

 

Moment van stilte, muzikale meditatie

 

Wees de grond onder mijn voeten  (tekst: Reinier Kleijer)

  1. Wees de stem in onze stilte

en het oor dat ons verstaat ;

wees de warmte als de kilte

onze liefde sterven laat;

en geef steeds betekenis

Aan de vraag wat leven is.

 

  1. Wees de ziel van mijn gedachten,

wees de drijfveer van mijn hand.

Breng het rijk dat wij verwachten

mede door ons doen tot stand.

Inspireer ons dag aan dag

met uw Geest en geef ons kracht

 

  1. Wees de zekerheid als twijfel

ons verlamt tot op het bot.

Laat in ons het inzicht rijpen

van wat mensen noemen: ‘God’,

en zaai twijfel in mijn geest

als ik U te zeker weet.

 

 

Gebeden en gaven

 

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

gezongen acclamatie 368 d

 

 

 

 

 

 

 

Inzameling van de gaven

 

 

Slotlied 418  God, schenk ons de kracht

 

 

Zegen

beantwoord met gezongen amen, amen amen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Naar de inhoud springen