Previous slide
Next slide

10 november ds W Hartogsveld

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 10 NOVEMBER

ACHTSE ZONDAG VAN DE HERFST

 Schaarsbergen

 

 

Orgelspel

Welkom en mededelingen, aansteken van de kaarsen

Openingslied: 107: 1

Openingstekst

V: Onze hulp is in de Naam van God

A: IK-ZAL-ER-ZIJN-VOOR-JOU IS DIE NAAM
V: Belofte en opdracht aan ons leven

A: DAT ZAL UITEINDELIJK VREDE MAKEN

V: Voor alles en ieder

A: AMEN

 

We zingen 107: 4

Gebed

We zingen: 303:1 (tweemaal)

Eerste lezing: Jesaja 1:18-26

We zingen 831: 1, 2, 6 en 9

Pianospel

Tweede lezing Lucas 19:41-48

We zingen 187

Overdenking

Orgelspel

We zingen ‘Maak heel mijn leven tot een lied’ (Sytze de Vries)

In wie ik ben, in wat ik doe,

in al mijn gaan en staan

klinkt zo de lof aan U, mijn  God,

en wordt uw wil gedaan.

 

Vul mij daarom met diepe dank

tot heel mijn leven zingt

van U en van uw liefde voor

wie klein is en gering.

 

Dan geef ik U, in wie ik ben,

de eer mijn leven lang

en bloeit uit alles wat ik doe

een altijd nieuw gezang.

 

En zelfs in pijn en in verdriet

wordt nog het lied gehoord.

Waar ook mijn weg zich wendt of keert

plant zich de echo voort.

 

Nooit zal mijn leven, dag en nacht

dan zonder zegen zijn.

Bij elke voetstap die ik zet

bent U zelf het refrein!

 

Gebeden met gezongen acclamatie 367k

Collecte

Slotlied 841: 1, 2 en 4

Wegzending en zegen met gezongen Amen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud