Previous slide
Next slide

10 Oktober – Ds. Hette Domburg

Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Die vraag stelt een rijke man aan Jezus, terwijl hij onderweg is naar Jeruzalem. Verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen en kom dan terug en volg mij, antwoordt Jezus. De man gaat bedroefd heen, omdat hij veel bezit. Een ongemakkelijke boodschap. Want ja, wat is het dan moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan… Onmogelijk zelfs? Een tekst die uitnodigt om stil te staan bij de rol van bezit in ons leven. Wat doet het met onze relaties met naasten en met God? Hoe kunnen we daarmee omgaan?


Schriftlezingen: Deuteronomium 15:1-11 en Marcus 10:17-31
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Aletta Knegtering
Organist: Henk Boer

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Naar de inhoud springen