Side Area

scrol naar beneden voor meer.

Contact Gegevens

Dominee H. Domburg
Mob.: 06 81 80 34 99
Email: hette.domburg@dorpskerkschaarsbergen.nl

Agenda
20 februari 2019
 • Kring 30-50, Pubquiz | 20 februari 2019 | 20:00 - 22:00

  Dorpshuis

   

24 februari 2019
 • Ds. Oostdijk-van Andel | 24 februari 2019 | 10:00 - 11:00

  Dorpskerk

   

3 maart 2019
 • Ds. Hette Domburg | 3 maart 2019 | 10:00 - 11:00

  Dorpskerk

   

11 november Kerkdienst Schaarsbergen

 

 

ORDE VAN DIENST Schaarsbergen 11 november

 

Orgelspel (we worden stil)

 

Eventueel oefenen van een of enkele liederen; ter beoordeling van de organist

 

Welkom en mededelingen

 

De kaarsen worden ontstoken

 

Openingslied  25 a (staande)

 

Bemoediging en groet (gesproken of gezongen, staande)

Wij zijn hier bij elkaar in de naam van de Eeuwige, ………

. …………….Gezegend met vrede!

A: AMEN

 

Lied van de zondag 568a (inleiding thema en zingen ‘ubi caritas: waar liefde woont’)

 

Gebed

 

Lied 103 e met gesproken tekst.

zingen/zeggen  gloria 103e als volgt:

A: zingen  103 e 1x; tekst 1 gesproken AvV

A: zingen 1x 103 e; tekst 2 gesproken AvV

A: zingen 1x 103 e; tekst 3 en 4 gesproken AvV

A: AMEN

 

geen Kinderkerk deze zondag

 

Eerste lezing Zacharja 8: 1-8; 20-23

zingen  756: 1, 2, 4 en 6

 

Tweede lezing 2e lezing Marcus  8: 22-26

zingen 339 a

 

Overweging

 

Moment van stilte,

lied 925

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

 

Inzameling van de gaven

 

Slotlied 416 (staande)

 

Heenzending

Zegen gesproken (beantwoord met gezongen amen, amen amen)