Previous slide
Next slide

11 September – Startzondag

Vanuit de wervingsavond op 18 mei jl. voor invulling van een aantal open plekken om het gemeente-zijn draaiende te houden, kreeg ik als mogelijk thema voor de dienst op START-zondag aangereikt: “t a l e n t e n”.

Nou, daar hebben we natuurlijk een mooie gelijkenis van Jezus voor die opgetekend staat in Mattheüs 25: 14 -30. Maar gaat het in die gelijkenis wel om de vraag van Jezus om eens bij jezelf na te gaan welke talenten je mee gekregen hebt? En onder t a l e n t verstaan wij dan: gave door God geschonken, natuurlijke begaafdheid. (zie notering in de Nieuwe Dikke van Dale). Ja, en dan zul je maar weinig talenten mee gekregen hebben zoals die 3e dienaar in de gelijkenis. (en dan ook nog gepakt worden, omdat je hebt er niet mee gewoekerd hebt!). Hij komt zelfs in de buitenste duisternis terecht. (wat is dat eigenlijk voor een plek?) Is dit een aansporing om je dan toch maar op te geven als bijvoorbeeld kerkenraadslid of …? In de Oude Dikke van Dale stond bij talent: gewichtigheid, gewicht (en dan vooral in de zin van: gewicht dat je iemand toekent). Misschien is het goed om bij deze gelijkenis ook te
letten op de kleine nuances, zoals we dat in de BUITEN BIOS vóór de kerk bij de film “Tides of Silence” (vrijdagavond 9 september) ook moeten doen. Misschien is die nuance in de gelijkenis met de getallen 5, 2, 1 wel een eye-opener die een andere wending aan alles geeft.

 

Ouderling: Niels van Hunen
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud