Previous slide
Next slide

12 januari – Ds H. Domburg

Zondag 12 januari 2020

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

aanvang 10.00 uur

 

Muziek

Mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Stilte

 

We zingen lied 275: 1, 2 en 3 ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Groet en bemoediging

 

V:           De vrede van de Heer zij met u

Allen:    Zijn vrede zij met de wereld

 

V:           Onze hulp is in de Naam van de Ene

Allen:    die hemel en aarde gemaakt heeft

V:           die vasthoudt in trouw en liefde

Allen:    en niet loslaat het werk van zijn handen

               Amen

 

Drempelgebed

 

Leefregel uit Rom. 12: 9-10, 14-21

 

We zingen lied 1005: 1, 2 en 4 ‘Zoekend naar licht hier in het duister’

 

Bij de opening van de Bijbel

 

1e lezing Mattheüs 3: 1-12

 

We zingen lied 538: 1 en 2 ‘Een mens te zijn op aarde’

 

2e lezing Mattheüs 3: 13-17

 

We zingen lied 538: 3 en 4

 

Overdenking

 

Muziek

 

We zingen lied 834: 1, 2 en 3 ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

 

Inzameling van de gaven

 

We zingen ‘De vrede  van de Heer’: 1, 3 en 4

 

Zegen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud