Previous slide
Next slide

13 oktober ds H Domburg

 

Zondag 13 oktober 2019

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

aanvang 10.00 uur

Muziek

Mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Stilte

 

We zingen ‘Een woning die zo ruim is’: 1, 2 en 3

 

Groet en bemoediging

 

Gebed om ontferming met gezongen acclamatie: 367d ‘Kyrië eleison’

 

We zingen lied 146c: 1 en 6 ‘ Alles wat adem heeft love de Here’

 

Voor kleine en grote mensen

 

We zingen ‘Het eerste woord zal vrede zijn’ : 1 en 3

 

de kinderen mogen nu naar de Kinderkerk

 

Gebed bij de opening van de Schrift

 

1e lezing 2 Koningen 17: 6-8.24.29-34

 

We zingen Psalm 82: 1 en 3 ‘God staat in ’t midden van de goden’

 

2e lezing Lucas 17: 11-19

 

We zingen Psalm 103: 1, 5 en 9 ‘ Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren’ 

 

Overdenking

 

Muziek

 

We zingen lied 834: 1, 2 en 3 ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

 

Inzameling van de gaven

  1. Voor Givat Haviva, vredeswerk in Israël
  2. Voor de kerk
  3. Bij de uitgang voor onderhoud van gebouwen en terreinen

 

We zingen ‘De vrede van de Heer’: 1, 3 en 4

 

Zegen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Naar de inhoud springen