Previous slide
Next slide

14 Augustus – Ds. Margreet de Bree

Op deze zondag vind ik het fijn om stil te staan bij één van de mooiste gedichten uit de Bijbel en misschien ook wel de wereldliteratuur. Het is een lied van Paulus over de liefde. En wat is dan liefde? In de loop van de tijd zijn er vele boeken over geschreven. Ook op internet vind je vele items hierover. Toen ik op Google keek naar het aantal websites over de liefde, werden er meer dan 66 miljoen aangegeven. Ondanks dat er zoveel over geschreven is, blijft liefde toch iets ongrijpbaars. Misschien dat mensen er daarom steeds weer op hun eigen manier woorden aan proberen te geven. Zo’n 2.000 jaar geleden schreef Paulus zijn gedicht over de liefde aan de mensen in Korinthe, Griekenland. Hij wilde hen iets meegeven. Maar wat wilde hij meegeven? En wat voor plaatje of beeld had hij bij de liefde? En wat kan dit voor ons betekenen?


Lezing: 1 Korinthiërs 13
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Hanneke Luiten
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud