14 Februari – Ds. Hette Domburg

Ouderling en lector: Pieter Stolwijk
Muziek: Michiel Vanhoecke (orgel) en Marianne Hofman (harp)
Camera en montage: Joop Bal
Locatie: Dorpskerk Schaarsbergen
Schriftlezingen: Jona 3: 1-5 en 10; Jona 4:1-11

 

Het boek Jona stelt vragen bij onze ‘profetische verontwaardiging’ en onze boosheid over het kwaad in de wereld. Raken we niet verblind voor het goede dat er ook is? Zien we de mens nog achter de daden? Kunnen we accepteren dat God vergeving schenkt?

 

In deze viering aandacht voor het voorjaarsproject Zingela Ulwazi in Zuid-Afrika.
Ook wordt de opbrengst van de najaarsactie overhandigd aan  Het Fort in Arnhem.

Collecte

1e collecte:

De gezamenlijke werkgroepen werelddiaconaat van Schaarsbergen en Oosterbeek/Wolfheze hebben voor vandaag en voor de zondagen 7 en 21 maart in de 40dagentijd, het project Above The Line van de organisatie Zingela Ulwazi in Zuid-Afrika gekozen. Above The Line wil in township Acornhoek vrouwen helpen om hun gezinsinkomen Boven de Grens van extreme armoede te brengen. Karianne Hulshof heeft tijdens een verblijf in Zuid-Afrika kennis gemaakt met het werk van Zingela en zij zal in deze dienst meer vertellen over het project. Klik voor meer informatie 

U kunt uw gift digitaal overmaken via de betaalsite op de website of overmaken naar: NL51 RABO 0303 9182 76 t.n.v. Diaconie Kerk Schaarsbergen o.v.v. voorjaarsproject

 

2e collecte voor de kerk van Schaarsbergen en het onderhoud van de gebouwen:

U kunt uw gift direct digitaal overmaken via de betaalsite op de website of overmaken naar:
NL91 RABO 0303 9199 81 t.n.v. CvK Kerk Schaarsbergen

 feedback_mix.png