Side Area

scrol naar beneden voor meer.

Contact Gegevens

Dominee H. Domburg
Mob.: 06 81 80 34 99
Email: hette.domburg@dorpskerkschaarsbergen.nl

Agenda
3 maart 2019
  • Ds. Hette Domburg | 3 maart 2019 | 10:00 - 11:00

    Dorpskerk

     

14 oktober Kerkdienst Schaarsbergen

Schaarsbergen, 14 oktober 2018                                      

Voorganger: ds Florie van de Hoek

Orgelspel

Welkom en mededelingen

kaarsen

Lied 975: 1,2,3

Bemoediging en groet

Lied  Zingenderwijs 32: 1, 2, 3 en 4 (melodie van gezang 168)

  1. Dit is een tijd van kleurenpracht

nu na de zomer ’t najaar wacht

Al wat er groeide in de tijd

heeft God tot nieuwe oogst bereid.

 

  1. Nu komt de herfst, verstilt het al,

maar vruchten zijn er zonder tal.

Zo geeft U ons in overvloed

Uw liefde die ons leven doet.

 

  1. Mogen wij rijk, gezegend zijn

door al Gods gaven groot en klein.

Leven wij zo met dankbaarheid,

de weg die naar de vrede leidt.

 

  1. Veelkleurig is de liefde Gods,

zo stoer en stevig als een rots.

Om op te bouwen ons bestaan

raakt U ons met uw liefde aan

gebed

zingen Lied 704

wij openen de Schriften
voorganger:         Hoor naar het woord van God

allen:                     WIJ HEBBEN ONZE OREN OPEN

lezing  1Tessalonicenzen 5: 12-22

voorganger          Voor het woord van God in ons midden, voor het woord                             van God in onze harten, voor het woord van God in                            deze wereld

allen:                     ZEGGEN WIJ GOD DANK!

zingen Lied 218: 2, 4 en 5

overweging

stilte

meditatief orgel- of pianospel

zingen Tel uw zegeningen  Joh. de Heer lied 256

Tel uw zegeningen een voor een,
tel ze alle en en vergeet er geen,
tel ze alle, noem ze een voor een
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Als op ’s levenszee,
de stormwind om u loeit,
als ge tevergeefs,
uw arme hart vermoeit.
Tel uw zegeningen,
tel ze een voor een
en ge zegt verwonderd,
Hij liet nooit alleen.

Tel uw zegeningen een voor een,
tel ze alle en en vergeet er geen,
tel ze alle, noem ze een voor een
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Zo in alle moeiten,
zorgen zonder tal,
wees toch nooit ontmoedigd,
God is overal.
Tel uw zegeningen,
eng’len luist’ren toe,
troost en hulp schenkt Hij u,
volg dan blij te moe.

Tel uw zegeningen een voor een,
tel ze alle en en vergeet er geen,
tel ze alle, noem ze een voor een
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

 

dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

gebeden afgewisseld met gezongen acclamatie: lied 368g
Zo bidden wij zingend: Adem van God, vernieuw ons bestaan…

inzameling

slotlied Lied 422

wegzending
Links           Ik hoop dat jullie weg niet te moeilijk zal zijn
Rechts        en dat jullie de wind niet te veel tegen hebben
Links           Laat de zon jullie gezicht verwarmen
Rechts        en jullie: laat de droogte geen schade brengen
Links           Wees veilig in de hand van God, totdat wij elkaar weer zien
Rechts        Wees veilig in de hand van God

zegen

 feedback_mix.png