Previous slide
Next slide

15 september ds H Domburg

 

Zondag 15 september 2019

STARTZONDAG

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

aanvang 10.00 uur

met medewerking van de cantorij

 

Muziek

Oefen van het lied ‘Eens zal er vrede zijn’

Mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Stilte

 

We zingen lied 276: 1, 2 en 3 ‘Zomaar een dak’

 

Groet en bemoediging

 

V            Vrede van God en genade van Christus –

dat je er zijn mag

en het je goed mag gaan.

G            Amen.

 

V            Onze hulp is in de Naam van de Heer

G            die hemel en aarde gemaakt heeft

V            die trouw is in eeuwigheid

G            en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen.

 

Gezongen drempelgebed lied 298: Eeuwige, onze God (cantorij en voorganger)

 

Gebed om ontferming

 

We zingen Eens zal er vrede zijn: 1, 2 en 3

 

Waar het vandaag over gaat (voor kleine en grote mensen)

 

We zingen lied 806: 1 ‘Zomaar te gaan’

 

1e deel van het verhaal

(het verhaal van Mozes, verteld bij beelden van een zandtovenaar)

 

We zingen lied 806: 2 en 3

 

de kinderen mogen nu naar hun eigen ruimte

 

2e deel van het verhaal: Lukas 24: 13-35

 

De cantorij zingt lied 330: Woord dat ruimte schept

 

3e deel van het verhaal

 

Muziek

 

We zingen het lied ‘Door de wereld gaat een woord’ (cantorij en gemeente)

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed

 

Inzameling van de gaven

 

Toelichting op het vervolgprogramma

 

Aansteken van de Paaskaars voor Springlevend met het licht van de Paaskaars

 

Zegen

 

We zingen lied 425 ‘Vervuld  van uw zegen gaan wij onze wegen’

 

We verlaten de kerk in optocht,

voorop gaan de jongeren van de leefgemeenschap met hun Paaskaars

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud