Previous slide
Next slide

16 Januari – Ds. Susanne van der Sluis

We lezen deze zondag uit Mattheüs 5. Jezus zet zijn eerste stappen in Israël als verkondiger van het goede nieuws. In de beroemde Bergrede onderwijst hij de mensen en geeft hij de richtlijnen voor het koninkrijk
van God. Er is werk aan de winkel, voor Jezus, voor zijn volgelingen en voor ons. Hij heeft het verschil gemaakt door, komende van God, het licht in de duisternis te laten schijnen, zieken te genezen, zonde en dood teniet te doen. Ook wij zullen het verschil moeten maken. Het is onze opdracht als toekomstige bewoners van zijn koninkrijk het licht van de Messias door te geven en het zout van de aarde te zijn. Wees verschillig.

Eerste lezing: Jesaja 43: 9-13A
Tweede lezing: Mattheüs 5: 13-17
Ouderling: Else van Setten
Lector: Alieke ter Meer
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud