Previous
Next

16 juni Kerkdienst Schaarsbergen

Zondag 16 juni 2019

Trinitatis

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

aanvang 10.00 uur

 

Muziek

Mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Stilte

 

We zingen lied 217: 1, 3 en  5 ‘De dag gat open voor het woord des Heren’

 

Groet en bemoediging

 

V            Wij verwachten onze hulp van de Heer

A            die Schepper is van hemel en aarde

V            de God die mensen bevrijdt

A            en ons niet overlaat aan het lot.

 

V            Zijn vrede en genade

zij er voor u, voor jou.

A            Amen

 

Drempelgebed

 

Leefregel

 

We zingen lied 315: 1 en 2 ‘Heb dank, o God van alle leven’

 

Bij de opening van de Bijbel

 

1e lezing Spreuken 8: 22 t/m 31

 

We zingen lied 846: 1 en 3 ‘De wijsheid van vóór alle tijden’

 

2e lezing Johannes  2: 23 t/m 3:13

 

We zingen lied 686: 1 en 2 ‘De Geest des Heren heeft’

 

Overdenking

 

Muziek

 

We zingen ‘Laat de geest van Jezus Christus’:  1, 2 en 3

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

 

Inzameling van de gaven

 

We zingen lied 416: 1, 2 en 3 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

 

Zegen