Previous slide
Next slide

16 juni Kerkdienst Schaarsbergen

Zondag 16 juni 2019

Trinitatis

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

aanvang 10.00 uur

 

Muziek

Mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Stilte

 

We zingen lied 217: 1, 3 en  5 ‘De dag gat open voor het woord des Heren’

 

Groet en bemoediging

 

V            Wij verwachten onze hulp van de Heer

A            die Schepper is van hemel en aarde

V            de God die mensen bevrijdt

A            en ons niet overlaat aan het lot.

 

V            Zijn vrede en genade

zij er voor u, voor jou.

A            Amen

 

Drempelgebed

 

Leefregel

 

We zingen lied 315: 1 en 2 ‘Heb dank, o God van alle leven’

 

Bij de opening van de Bijbel

 

1e lezing Spreuken 8: 22 t/m 31

 

We zingen lied 846: 1 en 3 ‘De wijsheid van vóór alle tijden’

 

2e lezing Johannes  2: 23 t/m 3:13

 

We zingen lied 686: 1 en 2 ‘De Geest des Heren heeft’

 

Overdenking

 

Muziek

 

We zingen ‘Laat de geest van Jezus Christus’:  1, 2 en 3

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

 

Inzameling van de gaven

 

We zingen lied 416: 1, 2 en 3 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

 

Zegen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud