Side Area

scrol naar beneden voor meer.

Contact Gegevens

Dominee H. Domburg
Mob.: 06 81 80 34 99
Email: hette.domburg@dorpskerkschaarsbergen.nl

Agenda
3 maart 2019
  • Ds. Hette Domburg | 3 maart 2019 | 10:00 - 11:00

    Dorpskerk

     

17 februari Kerkdienst Schaarsbergen

 

Zondag 17 februari 2019

Viering van het Heilig Avondmaal

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

Ds. Hette Domburg

aanvang 10.00 uur

 

Muziek

Mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Stilte

 

We zingen lied 281: 1, 2, 3 ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’

 

Groet en bemoediging

 

We zingen lied 281: 9 en 10

 

Drempelgebed met gezongen responsie 367b ‘Heer, onze Heer, ontferm U over ons’

 

We zingen lied 146c: 1, 2 en 6 ‘Alles wat adem heeft love de Here’

 

Bij de opening van de Bijbel

 

1e lezing Ester 7:1 t/m 7

 

We zingen lied 738: 1 en 2 ‘Kom zing het lied van Eva’

 

2e lezing Ester 7:8 t/m 8:2

 

We zingen lied 738: 3 en 4

 

Overdenking

 

Muziek

 

De tafel wordt gereed gemaakt

 

We zingen lied 388: 1, 4 en 5 ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’

 

DIENST VAN DE TAFEL

 

Inleiding

 

Mededeling van overlijden

 

We zingen lied 511: 5 en 7 ‘Door goede machten trouw en stil omgeven’

 

Voorbede en stil gebed

 

Nodiging

 

Vredegroet

 

Inzameling van de gaven

               1e collecte: voor Ethiopië, Werelddiaconaat

               2e collecte: voor de kerk

 

Gebed over de gaven

 

Tafelgebed lied 403d ‘Die wij kennen als een Vader’

 

Lied 369b ‘Onze Vader’

 

Gemeenschap van brood en wijn

 

Dankgebed

 

Slotlied 362: 1 en 2 ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát’

 

Zegenfeedback_mix.png