Previous slide
Next slide

17 november – ds A. van Veen

orde van dienst 17 november 2019 Schaarsbergen

Orgelspel (we worden stil)

Eventueel oefenen van een of enkele liederen

Welkom en mededelingen

De kaarsen worden ontstoken

Openingslied 214 : 1, 5, 6 en 7 (staande)

Bemoediging en groet (gesproken of gezongen, staande)

Lied van de zondag psalm 92: 1 en 2

Gebed

Lied 274

Eerste lezing Exodus 3: 1-15 (Aletta Knegtering)

lied 319: 1, 2, 5 en 7

Tweede lezing Lucas 20: 27-38

Muziek

Overweging

Moment van stilte,  lied 760

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

De voorbeden worden  beantwoord met  acclamatie 368j

Inzameling van de gaven

 

Slotlied 767: 1, 3, 4 en7 (staande)

Zegen gesproken (dan beantwoord met gezongen amen, amen amen) of gezongen

 

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Naar de inhoud springen