18 April – Ds. Hette Domburg

In Johannes 21 lezen we hoe Jezus na zijn opstanding nog eenmaal met Petrus in gesprek is. In de nacht van de kruisiging ontkende Petrus tot driemaal toe dat hij Jezus kende. Nu moet hij tot driemaal toe de vraag beantwoorden: ‘heb je mij lief’? En dan vertrouwt Jezus hem de zorg voor zijn leerlingen toe.


Schriftlezingen: Micha 4:1-5 en Johannes 21:15-24

Ouderling van dienst: Else van Setten

Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op:
NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen:
NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen