Previous slide
Next slide

19 januari Ds. H. Domburg

Zondag 19 januari 2020

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

aanvang 10.00 uur

 

Muziek

Mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Stilte

 

We zingen lied 212: 1, en 2 Laten wij zingend deze dag beginnen

 

Groet en bemoediging

 

V:           De vrede van de Heer zij met u

Allen:    Zijn vrede zij met de wereld

 

V:           Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

Allen:    die hemel en aarde gemaakt heeft

V:           die vasthoudt in trouw en liefde

Allen:    en niet loslaat het werk van zijn handen

               Amen

 

We zingen lied 212: 4

 

Gebed om ontferming

responsie: lied 367d ‘Kyrië eleison’

 

We zingen Psalm 103: 1, 3 en 5 ‘Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren’

 

Bij de opening van de Bijbel

 

1e lezing Jesaja 62: 1-5

 

We zingen lied 176: 1 en 3 ‘Om Sions wil zwijg ik niet stil’

 

2e lezing Johannes 2: 1-11

 

We zingen lied 526: 3 en 4 ‘Juich voor de koning van de Joden’

 

Overdenking

 

Muziek

 

We zingen lied 791: 1, 2, 5 en 6 ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’

 

Afronding najaarsactie Hoeve Klein Mariëndaal

 

Dankgebed en voorbeden

stil gebed

gezongen Onze Vader (lied 369b)

 

Inzameling van de gaven

 

We zingen lied 422: 1, 2 en 3 ‘Laat de woorden die we hoorden’

 

Zegen

 

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud