Previous
Next

19 januari Ds. H. Domburg

Zondag 19 januari 2020

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

aanvang 10.00 uur

 

Muziek

Mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Stilte

 

We zingen lied 212: 1, en 2 Laten wij zingend deze dag beginnen

 

Groet en bemoediging

 

V:           De vrede van de Heer zij met u

Allen:    Zijn vrede zij met de wereld

 

V:           Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

Allen:    die hemel en aarde gemaakt heeft

V:           die vasthoudt in trouw en liefde

Allen:    en niet loslaat het werk van zijn handen

               Amen

 

We zingen lied 212: 4

 

Gebed om ontferming

responsie: lied 367d ‘Kyrië eleison’

 

We zingen Psalm 103: 1, 3 en 5 ‘Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren’

 

Bij de opening van de Bijbel

 

1e lezing Jesaja 62: 1-5

 

We zingen lied 176: 1 en 3 ‘Om Sions wil zwijg ik niet stil’

 

2e lezing Johannes 2: 1-11

 

We zingen lied 526: 3 en 4 ‘Juich voor de koning van de Joden’

 

Overdenking

 

Muziek

 

We zingen lied 791: 1, 2, 5 en 6 ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’

 

Afronding najaarsactie Hoeve Klein Mariëndaal

 

Dankgebed en voorbeden

stil gebed

gezongen Onze Vader (lied 369b)

 

Inzameling van de gaven

 

We zingen lied 422: 1, 2 en 3 ‘Laat de woorden die we hoorden’

 

Zegen