Previous slide
Next slide

19 Juni – Ds. D. Kruijt

Jezus’ ontmoeting met de verwilderde, bezeten man, aan de overkant van het meer, in het land van de Gerasenen, is misschien wel het merkwaardigste genezingsverhaal in de evangeliën. Fantasierijk en schril wordt verteld hoe een heidense, psychisch zieke man door Jezus wordt genezen. Nu zijn de evangelieverhalen ónze verhalen. Dat wil zeggen zij houden ons spiegels die ons eigen leven, alles waardoor wij ‘verward’ en psychisch ‘beschadigd’ raken, serieus nemen en in de lichtkring van de genade van Jezus zetten. De verwarde man schreeuwt: “ik ben bezet gebied” (legioen!)! Uiteindelijk staan we dus voor de vraag hoe dat met ons zit. Uit welk ‘bezet gebied’ zullen wij ons moeten laten bevrijden? En dan blijkt het evangelieverhaal over de verwilderde man een uiterst actueel verhaal te zijn.


Schriftlezing: Lucas 8: 26-39
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Alieke ter Meer
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Naar de inhoud springen