Previous
Next

19 Maart – Ds. Theo Pieter de Jong

Op deze ‘blijdschaps-zondag’ midden in de 40-dagen tijd mogen we Frederik Kruithof dopen, zoon van Maurits en Saskia, wonend aan de Kemperbergerweg 61. Daarbij is deze dienst de tweede thema-dienst in het kader van ons (half)jaarthema ‘Bijbel en duurzaamheid’. De lezing is Mattheus 6:19-34 (de lezing uit Leviticus 26:3-26, schuift daarmee op naar zondag 16 april).

Oorspronkelijk stond op deze zondag een Avondmaalsviering gepland, maar die komt nu te vervallen. We wensen elkaar een bemoedigende, feestelijke zondag, ‘verheug je!’. Waarom? Kom het horen en
meevieren …!


Ouderling:Niels van Hunen
Lector: Monique Steenkamer
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie

2e Collecte:
voor de kerk en het onderhoud etc: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen