Previous slide
Next slide

2 februari Ds. H. Domburg

Zondag 2 februari 2020

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

aanvang 10.00 uur

 

Muziek

Mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Stilte

 

We zingen lied 288 ‘Goedemorgen, welkom allemaal’

 

Groet en bemoediging

 

V:                          De vrede van God zij met u

Allen:                   Zijn vrede zij met de wereld

 

V:                          Onze hulp is in de Naam van de Heer

Allen:                   die hemel en aarde gemaakt heeft,

V:                          die trouw blijft in eeuwigheid

Allen:                   en niet loslaat het werk van zijn handen.

                              Amen

 

Drempelgebed

 

We zingen Psalm 84: 1 en 2 ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’

 

Moment voor de kinderen

 

Aandacht voor werelddiaconaat: boeren in Oeganda

 

We zingen ‘Handen heb je om te geven’: 1, 2 en 5

 

De kinderen gaan naar de Kinderkerk

 

1e lezing Sefanja 2:3 en 3:9-13

 

We zingen lied 321: 1 en 2 ‘Niet als een storm, als een vloed’

 

2e lezing Mattheüs 5: 1-12

 

We zingen lied 321: 4 en 5

 

Overdenking

 

Muziek

 

We zingen lied 1014: 1, 2, 3 en 5 ‘Geef vrede door van hand tot hand’

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed

gebeden worden beantwoord met lied 368d ‘Houd mij in leven’

 

Lied 1006 gezongen Onze Vader

 

Inzameling van de gaven:

  1. Werelddiaconaat, boeren in Oeganda
  2. Kerkgemeenschap Schaarsbergen
  3. Onderhoud van gebouwen en terreinen

 

We luisteren naar een gedicht

 

We zingen ‘Een land om van te dromen’ 1, 2 en 3

 

Zegen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Naar de inhoud springen