Previous slide
Next slide

2 juni Kerkdienst Schaarsbergen

ORDE VOOR ZONDAG 2 JUNI 2019

wezenzondag

 

 

Welkom in de Dorpskerk

 

Mededelingen en aansteken van de kaarsen

     

Openingslied (staande): 217: 1, 2 en 3

 

Bemoediging

 

  1. Onze hulp is in de Naam van God
  2. A. Ik-zal-er-zijn-voor-jou is die Naam
  3. Belofte en opdracht aan ons leven

A  Dat zal uiteindelijk vrede maken

  1. Voor alles en ieder
  2. Amen

 

(wij gaan zitten)

 

We zingen: 217: 4 en 5

 

Gebed aan het begin

 

Lied: 146: 1 en 3

 

Inleiding op de lezingen

 

Eerste lezing: Exodus 32: 1-14

 

Pianospel

 

Tweede lezing Joh 14: 15-26

 

We zingen  680 

 

Overdenking

 

Orgelspel

 

We zingen: 816

 

Dankgebed – Voorbeden –  Stil Gebed –  gezongen Onze Vader

Voorbeden beantwoord met 368e

 

 

Collecte

 

 

 

 

 

Slotlied: ‘Maak heel mijn leven tot een lied’ (Liefste lied van overzee, deel 2, 37)

 

 

In wie ik ben, in wat ik doe,

in al mijn gaan en staan

klinkt zo de lof aan U, mijn God,

en wordt Uw wil gedaan.

 

Vul mij daarom met diepe dank,

tot heel mijn leven zingt

van U en van Uw liefde voor

wie klein is een gering.

 

Dan geef ik U, in wie ik ben,

De eer mijn leven lang

En bloeit uit alles wat ik doe

Een altijd nieuw gezang

 

En zelfs in pijn en het verdriet

Wordt nog het lied gehoord.

Waar ook mijn weg zich wendt of keert

Plant zich de echo voort.

 

Nooit zal mijn leven, dag en nacht,

dan zonder zegen zijn.

Bij elke voetstap die ik zet

bent U zelf het refrein!

 

   

 

Gezongen zegen: 430

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Naar de inhoud springen