2 Mei – Ds. Hette Domburg

Het thema vandaag is ‘vrijheid’. We lezen Exodus 3: 7-12a en Lukas 4:14-21. Twee gemeenteleden vertellen over verzetsdaden van familieleden in de oorlog. Muziek: Michiel Vanhoecke (orgel) en Marjo Finke (viool).   Schriftlezingen: Exodus 3: 7-12a en Lukas 4:14-21 Ouderling van dienst: Else van Setten Muziek: Michiel Vanhoecke (orgel) en Marjo Finke (viool).
1e Collecte: voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie 2e Collecte: voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen