Side Area

scrol naar beneden voor meer.

Contact Gegevens

Dominee H. Domburg
Mob.: 06 81 80 34 99
Email: hette.domburg@dorpskerkschaarsbergen.nl

Agenda
20 februari 2019
 • Kring 30-50, Pubquiz | 20 februari 2019 | 20:00 - 22:00

  Dorpshuis

   

24 februari 2019
 • Ds. Oostdijk-van Andel | 24 februari 2019 | 10:00 - 11:00

  Dorpskerk

   

3 maart 2019
 • Ds. Hette Domburg | 3 maart 2019 | 10:00 - 11:00

  Dorpskerk

   

20 januari Kerkdienst Schaarsbergen

 

Zondag 20 januari

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

aanvang 10.00 uur

 

 

Muziek

Oefenen van lied 738 ‘Kom zing het lied van Eva’

Mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Stilte

 

We zingen lied 84: 1, 3 en 5 ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’

 

Groet en bemoediging

 

Drempelgebed

 

Lied 283: 1, 2 en 4 ‘ In de veelheid van geluiden’

 

Kyriëgebed

 

We zingen lied 322: 1 en 2 ‘Die chaos schiep tot mensenland’

 

Inleiding op de Schriftlezingen

 

1e lezing Ester 2: 1-11

 

We zingen lied 738: 1 en 2 ‘Kom zing het lied van Eva’

 

2e lezing Ester 2: 12-17

 

We zingen lied 738: 3 en 4

 

Overdenking

 

Muziek

 

We zingen lied  1001: 1, 2 en 3 ‘De wijze woorden en het groot vertoon’

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

 

Inzameling van de gaven

 

We zingen lied 423: 1, 2 en 3 ‘Nu wij uiteengaan’

 

Zegen