Previous slide
Next slide

20 oktober ds M. de Bree

ORDE VAN DIENST 20 oktober 2019

Voorganger: Margreet de Bree

 

Orgelspel (we worden stil)

 

Eventueel oefenen van een of enkele liederen

 

Welkom en mededelingen

 

De kaarsen worden ontstoken

 

Openingslied lied 121: 1, 2 Ik sla mijn ogen op en zie

 

Bemoediging en groet (gesproken)

 

v: Onze hulp komt van God

g: Schepper van alle leven

    De Eeuwige die naar ons omziet

v: Hij geeft ons kracht om telkens weer op te staan

g: Hij wil ons bemoedigen met zijn Geest en nabijheid.

 

v: Goedheid en vrede is met jullie van God, onze Vader

    en van Jezus Christus, zijn Zoon en onze broeder,

    en van Gods Geest

a: Amen

 

Lied van de zondag lied 275: 1, 3 en 4 Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

 

Gebed

 

Lied: 766: 1, 2 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen

 

Als er Kinderkerk is: gesprekje met de kinderen en eventueel kinderlied. Daarna gaan zij naar hun eigen ruimte

 

Eerste lezing Psalm 8

 

Lied 146: 3, 4 Heil wien Jakobs God wil bijstaan

 

Tweede lezing Marcus 10: 13 – 16

 

Lied 321: 1, 2, 3, 4 Niet als een storm, als een vloed

 

Overweging

 

Muziek

 

Lied 791: Liefde, eenmaal uitgesproken: 1, 2, 4, 6

 

 

 

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

De voorbeden worden eventueel beantwoord met een gezongen acclamatie lied 568a Ubi caritas

 

Inzameling van de gaven

 

Slotlied: 416: 1, 2, 4 Ga met God

 

Heenzending

 

Zegen gesproken (dan beantwoord met gezongen amen, amen amen) of gezongen

 

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Naar de inhoud springen