Previous slide
Next slide

22 Augustus – Kerkdienst

Op het moment dat de Kerkklok half juni naar de drukker ging was nog niet bekend wie deze zondag zal voorgaan. Op het rooster staan vandaag  twee verhalen over het voeden van een grote menigte mensen met slechts enkele broden en  bij Markus een beetje vis. Er gaat een gesprek aan vooraf tussen de profeet Elisa en zijn knecht, of tussen Jezus en zijn leerlingen. ‘Hoe kun je met zo weinig zoveel monden voeden? Het zal niet genoeg zijn’. ‘Doe het nu maar, dan zul je zien dat er over blijft.’ Telkens weer krijgen we deze verhalen te horen, in alle evangeliën, in verschillende verhalen in het Oude Testament. De bezorgdheid of er wel genoeg is voor iedereen en daartegenover het vertrouwen dat er meer dan genoeg is. Hoe zit het vandaag met onze bezorgdheid en ons vertrouwen?


Schriftlezingen: 2 Koningen 4: 42-44 en Markus 8: 1-21
Ouderling: Else van Setten
Lector: Alieke ter Meer
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Naar de inhoud springen