Previous slide
Next slide

22 december – Ds C. Boonstra

ORDE VAN DIENST

Zondag 22 december Schaarsbergen

10.00 uur

Ds. C. A. Boonstra uit Deventer

Het kinderlied moet nog ergens geplaatst, dat heb ik niet

 

Orgelspel (we worden stil)

 

Eventueel oefenen van een of enkele liederen

 

Welkom en mededelingen

 

De kaarsen worden ontstoken

 

Openingslied  214: 1,2, 4, 5,8

 

Bemoediging en groet (gesproken, staande)

 

Lied van de zondag 327: 1,2,5, 6

 

Gebed

 

Lied 463: 1,4,5,6,7,8

 

Eerste lezing Micha 7: 1-7

 

Lied 451: 1,2,3

 

Tweede lezing Mattheus 1: 18-25

 

Muziek

 

Overweging

 

Moment van stilte,

Lied 452: 1, 3

 

 

 

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

De voorbeden worden beantwoord met een gezongen acclamatie 367k  (als die te moeilijk is mag ook een andere)
drie gebedsintenties, dus drie keer zingen.

 

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande) 454

 

Heenzending

 

Zegen gesproken (dan beantwoord met gezongen amen, amen amen) of gezongen

 

 

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud