Previous slide
Next slide

22 Mei – Ds. Margreet de Bree

Ik kan mij nog goed een college godsdienstpsychologie uit mijn studietijd herinneren waarin de docent de vraag voorlegde: “Wat is beter: om met vertrouwen of wantrouwen het leven ingaan?” Het is een vraag die nog weleens bij me naar boven komt. Hoe de discussie precies verliep, weet ik niet meer maar wel dat het een levendig gesprek was. Op het eerste gezicht zou je zeggen, met vertrouwen. Maar is dat altijd wel zo makkelijk? Of kan je niet beter met een zeker wantrouwen het leven tegemoet treden? In het leven kan je soms moeilijke dingen meemaken. Op zo’n moment kan je de moed een beetje kwijtraken. Of dat je denkt: een volgende keer pak ik het toch wat anders aan. Maar we kunnen ons afvragen: wat maakt ons leven ruimer, vrijer en groter? Door ons terug te trekken of door iets te durven wagen? En wat geeft ons hierin moed, om elke keer weer op te staan? Wat helpt ons hierbij? In de viering vind ik het fijn om bij deze vragen stil te staan.


Lezingen: Psalm 121 en Filippenzen 4: 4 – 7
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Alieke ter Meer
Organist: Henk Boer

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud