Previous slide
Next slide

22 september – Ds M. de Bree

Orde van dienst 22 september 2019

 

Voorganger: Margreet de Bree

 

Orgelspel (we worden stil)

 

Eventueel oefenen van een of enkele liederen

 

Welkom en mededelingen

 

De kaarsen worden ontstoken

 

Openingslied Lied 146 c: 1, 3

 

Bemoediging en groet

v: Onze hulp komt van God

g: Schepper van alle leven

    De Eeuwige die naar ons omziet

v: Hij geeft ons kracht om telkens weer op te staan

g: Hij wil ons bemoedigen met zijn  Geest en nabijheid.         

 

v: Goedheid en vrede is met jullie van God, onze Vader

    en van Jezus Christus, zijn Zoon en onze broeder,

    en van Gods Geest

a: Amen

                   

Lied van de zondag Lied 213: 1, 2 Morgenglans der eeuwigheid

 

Gebed

 

Lied: 362: 3, 2 Van U is deze wereld, deze tijd

 

Als er Kinderkerk is: gesprekje met de kinderen en eventueel kinderlied. Daarna gaan zij naar hun eigen ruimte

 

Eerste lezing Psalm 30

 

Muziek

 

Tweede lezing Marcus 7: 31 – 37

 

Lied 1001: 2 en 3 Zijn woord wil deze wereld omgekeerd

 

Overweging

 

Lied 686: 1, 2 De Geest des Heren heeft

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

De voorbeden worden beantwoord met een gezongen acclamatie: lied 568a Ubi caritas

 

Inzameling van de gaven

 

Slotlied 841: 1, 2 Wat zijn de goede vruchten

 

Heenzending

 

Zegen gesproken, dan beantwoord met gezongen amen, amen amen 20190922 D M de Bree

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud