Previous slide
Next slide

23 februari – Ds H. Domburg

 

 

Zondag 23 februari 2020

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

aanvang 10.00 uur

 

Muziek – Mededelingen – Aansteken van de kaarsen

 

Stilte

 

Aanvangslied 276: 1 en 3 ‘Zomaar een dak’

 

Groet en bemoediging

 

Drempelgebed en Kyrië met gezongen responsie

Lied 367e ‘Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons’

 

Psalm 107: 1 en 4 ‘Gods goedheid houdt ons staande’

 

Gebed bij de opening van de Schriften

 

1e Schriftlezing Exodus 2: 11-25

 

Lied 319: 1 en 2 ‘Alles wat er staat geschreven’

 

2e Schriftlezing Hebreeën 11: 1-2.13 en 23-27

 

De cantorij zingt ‘Nog voor wij woorden hebben’ 1, 2 en 3

 

Overdenking

 

Muziek

 

We zingen lied 342: 1-5 en Amen ‘In God de Vader op zijn troon’

tijdens het zingen wordt de tafel gereed gemaakt

 

Voorbeden  – Stil gebed

 

Nodiging

 

Vredegroet

 

v             De vrede van de Heer zij altijd met u.

a             En met uw geest.

 

v             Geeft elkaar een teken van vrede.

 

Presentatie Moldovan Christian Aid – het voorjaarsproject

 

Inzameling van de gaven

  1. MCA Moldavië, voorjaarsproject
  2. Kerkelijke gemeente

 

Gebed over de gaven

 

Lied 403d – Tafelgebed ‘Die wij kennen als een vader’, (de cantorij zingt het refrein)

 

Lied 369b ‘Onze Vader in de hemel’

 

Gemeenschap van brood en wijn

 

De cantorij zingt ‘Nu het brood gebroken is’ 1 en 2

 

Gebed na de maaltijd

 

Slotlied Psalm 103: 1 en 2 ‘Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren’

 

Zending en zegen

 

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud