Previous slide
Next slide

23 Januari – Aalmoezenier Pieter Vischers

Back home
Als jonge rabbijn van een jaar of dertig gaat Jezus naar Nazareth, waar hij is opgegroeid. Op de Sabbath mag hij voorgaan in de synagoge. De profetenlezing uit Jesaja 61 breekt hij iets eerder af. Hij leest nog wel: “… om een genadejaar van de Heer uit te roepen”, maar niet de laatste regel: “en een dag van wraak voor onze God”. Er breekt geen tijd aan van wraak en vergelding, maar een genadejaar van de Heer. Met dié insteek begint Jezus zijn publieke optreden! Hij brengt een góede boodschap, een evangelie. En hij tovert de nieuwe tijd niet tevoorschijn; nee, de boodschap klinkt in de oren van zijn hoorders. Het gaat in vervulling, waar horen tot doen wordt.


We lezen: Jesaja 61,1-9 en Lucas 4,14-21
Ouderling: Niels van Hunen
Lector: Aletta Knegtering
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud