Previous slide
Next slide

24 december Gezinskerstnachtdienst

 

Dinsdag 24 december 2019 – Gezinskerstnachtdienst

Aanvang 19.30

 

We kijken naar het filmpje: Welkom in de kerk (PKN)

https://www.youtube.com/watch?v=VFQh4b9lALI

 

Welkom door de ouderling

 

Aansteken van de kaarsen


Stilte

 

Intochtslied 477: 1 en 5 ‘Komt allen tezamen’

 

Bemoediging

Voorganger:        Uit uw verborgenheid ontsteekt Gij licht op aarde,

Allen:                   Wilt Gij ons warmen met de gloed van uw genade.

Voorganger:        Wij delen met elkaar het licht, het lied, de zegen.

Allen:                   Wij zijn uw kandelaar, wij gaan het donker tegen.

 

Groet

Voorganger:        De vrede van Christus zij met u.

Allen:                   Zijn vrede zij met de wereld.

 

Drempelgebed

 

Lied 476: 1 en 3 ‘Nu zijt wellekome’

 

Uitnodiging aan kinderen die het Kerstverhaal willen verbeelden

om naar voren te komen en zich te verkleden.

Terwijl de kinderen zich in stilte verkleden gaan wij verder:

 

Lezing Jesaja 8:23b – 9:6

 

Zingen lied 454: 1, 2, 3, 4 en 5 ‘De mensen die gaan in het duister’

 

We kijken naar het filmpje: Christmas starts with Christ

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=MOByXwK-g94&feature=emb_logo

 

Kerstverhaal – deel I

 

Lied 433: 1 en 4 ‘Kom tot ons, de wereld wacht’

 

Kerstverhaal – deel II

 

Lied 483: 1 en 3 ‘Stille nacht, heilige nacht’

 

Kerstverhaal deel III

 

Lied 486: 1, 2 en 3 ‘Midden in de winternacht’

 

Kerstverhaal – deel IV

 

Lied ‘Ga je mee op zoek’ https://www.youtube.com/watch?v=_Uxy4bD54ec&list=PL2_6tjWcrHi-9YA75kjbIFvSkTzCXOSsF

 

Kerstgedachte

 

Lied  478: 1 en 2 ‘Komt, verwondert u hier, mensen’

 

Muziek

 

Collecte

Een filmpje laten zien bij de eerste collecte

1e collecte voor kinderen in de knel in Moldavië

2e collecte voor de kerk in Schaarsbergen

 

Gebeden

 

Lied 487: 1 en 2 ‘Eer zij God in onze dagen’

 

Zegen

 

Bij het uitgaan van de kerk ontvangen de kinderen een cadeautje . Er is warme chocolademelk voor iedereen, u kunt gezellig even napraten!

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Naar de inhoud springen