Side Area

scrol naar beneden voor meer.

Contact Gegevens

Dominee H. Domburg
Mob.: 06 81 80 34 99
Email: hette.domburg@dorpskerkschaarsbergen.nl

Agenda

Niets van 5 maart 2019 tot 19 maart 2019.

24 december Kerstnachtdienst

 

Maandag 24 december 2018 – Kerstnachtdienst

 

Samenzang voorafgaand aan de kerstnachtdienst

476: 1, 3 en 4     Nu zijt wellekome

486: 1, 2 en 3     Midden in de winternacht

473: 1 en 3          Er is een roos ontloken

478: 1, 2              Komt verwondert u hier mensen

 

Welkom

Aansteken van de kaarsen

Stilte

 

Lied 477: 1, 3 en 5 ‘Komt allen tezamen’

 

Bemoediging en groet

 

Gebed om ontferming

 

Lied 433: 1, 2, 4 en 5 ‘Kom tot ons de wereld wacht’

 

Bij de opening van de Schrift

 

Eerste lezing: Jesaja 8: 23b -9:7

 

Lied 454: 1, 2, 3 en 4 ‘De mensen die gaan in het duister’

 

Tweede lezing Lucas 2: 1-20

 

Lied 483: 1, 2 en 3 Stille Nacht, heilige nacht (cantorij 1 en 2, allen 3)

 

Overdenking

 

De cantorij zingt twee liederen:

– In de harten van de mensen

– In het midden van de nacht, als de morgen wordt verwacht (cantorij: 1 en 2, allen: 3 en 4)

 

Gedicht

 

Lied  16b ‘Behoed mij o God’ (cantorij 1x Duits, allen 3x Nederlands)

 

Dankgebed

 

Inzameling van gaven

Een filmpje laten zien bij de eerste collecte

1e collecte voor Syrische kinderen in de knel

2e collecte voor de kerk

bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het onderhoud van de gebouwen

Tijdens de collecte zingt de cantorij 496: 1, 2 en 3 Een ster ging op uit Israël (cantorij 1 en 2, allen 3)

 

Slotlied Ere zij God

 

Zegen

 

Bij het verlaten van de kerk ontvangt u een kaars. Er is glühwein en warme chocolademelk en u bent welkom om nog even na te praten bij de vuurtonnen.feedback_mix.png