Side Area

scrol naar beneden voor meer.

Contact Gegevens

Dominee H. Domburg
Mob.: 06 81 80 34 99
Email: hette.domburg@dorpskerkschaarsbergen.nl

Agenda
3 maart 2019
  • Ds. Hette Domburg | 3 maart 2019 | 10:00 - 11:00

    Dorpskerk

     

24 februari Kerkdienst Schaarsbergen

 

 

ORDE VAN DIENST 24 februari Schaarsbergen

Ds H. Oostdijk

 

Orgelspel (we worden stil)

Welkom en mededelingen

De kaarsen worden ontstoken

Openingslied 67: 1en 2

Bemoediging en groet

V        Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige

die hemel en aarde gemaakt heeft

G       Die een verbond met ons sluit voor het leven

V        Niets kan ons scheiden van zijn liefde en trouw.

Hij zal ons nooit loslaten wat er ook gebeurt

G       Vrede en alle goeds wordt ons geschonken van God

onze Vader en van zijn Zoon Jezus Christus.

Amen

Zingen 67:3

Kyriëgebed

Glorialied 304

Eerste lezing, Deuteronomium 30:15-20

Zingen: 843

Tweede lezing, Mattheus 5:17-26

Zingen: 537

Overweging

Orgelspel

Zingen 316: 1 en 4

 

 

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader
 

 

Inzameling van de gaven
Slotlied
834

Heenzending

Zegen beantwoord met gezongen amen

 

 

 

 

 

 feedback_mix.png