Previous slide
Next slide

24 maart Kerkdienst Schaarsbergen

Zondag 24 maart 2019

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen, ds. H. Domburg

aanvang 10.00 uur met medewerking van de cantorij

 

Muziek

 

Oefenen: lied 602: 3 en 4 ‘Met niets van niets’

 

Mededelingen

 

Aansteken van de kaarsen

 

Stilte

 

We zingen lied 281: 1, 2 en 3 ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’

 

Groet en bemoediging

 

V:           onze hulp is in de Naam van de Heer

Allen:    die in de chaos een ruimte schept om te leven

V:           die betrouwbaar is en waarachtig

Allen:    en niet loslaat het werk van zijn handen.

 

Lied op de drempel: 296 ‘Die de morgen ontbood’

Cantorij zingt alles, de gemeente zingt 2e en 3e keer het refrein mee.

 

Kyriëgebed

Intenties afgewisseld met gezongen lied 997: 1, 2, 3 en 4 ‘- en vele duizenden ontheemd’

 

gebedsintentie

 

cantorij: couplet 1

 

gebedsintentie

 

cantorij: couplet 2

 

gebedsintentie

 

allen: couplet 3 en 4

 

Voor kleine en grote mensen

 

Gebed bij de opening van de Schriften

 

1e lezing Exodus 6: 2 – 9

 

De cantorij zingt lied 602: 1 en 2 ‘Met niets van niets’

 

2e lezing Lucas 13: 1 – 9

 

We zingen allen lied 602: 3 en 4 ‘Met niets van niets’

 

Overdenking

 

Muziek

 

We zingen Psalm 25a ‘Mijn ogen zijn gevestigd’

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

 

Voorbeden worden beantwoord met het gezongen refrein van lied 25b ‘Houd mij in leven, wees Gij mijn redding’

 

Inzameling van de gaven

1e collecte: noodhulp voor Mozambique, Zimbabwe en Malawi

2e collecte: voor de kerk

3e collecte bij de uitgang: voor onderhoud van gebouwen en terreinen

 

We zingen lied 538: 1 en 4 ‘Een mens te zijn op aarde’

 

Zegen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Naar de inhoud springen