Previous slide
Next slide

24 Oktober – Ds. Hette Domburg

Voor het eerst in lange tijd vieren we samen het Avondmaal. Met de diaconie wordt van tevoren afgesproken hoe we dit op een mooie en veilige manier kunnen doen. Vanwege corona zijn er kleine glaasjes aangeschaft. Het wordt anders dan we gewend zijn, maar het zal ons goed doen weer brood en wijn te kunnen delen met elkaar. We lezen vandaag het verhaal van de twee leerlingen die onderweg zijn naar Emmaüs. Over hoe ze onderweg gezelschap krijgen van de opgestane Heer, zonder hem te herkennen. Hoe hij vraagt naar wat hen bezighoudt. Hoe ze geraakt worden door zijn uitleg van de Schriften. Hoe ze hem uitnodigen om de nacht bij hen door te brengen. En hoe ze hem herkennen bij het breken van het brood. En dan gaan ze weer op weg, met nieuwe moed! Met dit verhaal willen we zelf aan tafel gaan. En weer de wereld in…!


Schriftlezing: Lukas 24:13-35
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Naar de inhoud springen