Previous slide
Next slide

25 December – Eerste Kerstdag – Ds. Ronald Heins

Kerstmorgen lezen we Johannes 1, over hoe God in woord en daad, in licht en leven onder ons komt. Steeds is er weer een nieuw begin. Hoe donker de nacht ook kan zijn, steeds weer opent God de deur naar een nieuwe dag en mogen we zijn ruimte betreden. Zo sluit de boodschap van de Kerstmorgen aan bij het geboorteverhaal van Jezus. Ook daar komt in de nacht nieuw licht onder ons. Deze morgen bespeelt Michiel Vanhoecke het orgel, Marianne Hofman de harp en zal Caroline van Eijken met en voor ons zingen.


Lezingen: Jesaja 52:7-10 en Johannes 1:1-14
Ouderling: Else van Setten
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud