Side Area

scrol naar beneden voor meer.

Contact Gegevens

Dominee H. Domburg
Mob.: 06 81 80 34 99
Email: hette.domburg@dorpskerkschaarsbergen.nl

Agenda
20 februari 2019
 • Kring 30-50, Pubquiz | 20 februari 2019 | 20:00 - 22:00

  Dorpshuis

   

24 februari 2019
 • Ds. Oostdijk-van Andel | 24 februari 2019 | 10:00 - 11:00

  Dorpskerk

   

3 maart 2019
 • Ds. Hette Domburg | 3 maart 2019 | 10:00 - 11:00

  Dorpskerk

   

25 november Kerkdienst Schaarsbergen

Zondag 25 november 2018

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

aanvang 10.00 uur, Voorganger: ds H. Domburg

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

 

 

Muziek

Mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Stilte

 

We zingen lied 275: 1, 2 en 3 ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’

 

Groet en bemoediging

 

De cantorij zingt ‘Ik zoek U met gesloten ogen’:  1, 2 en 3

 

Gebed

 

De cantorij zingt ‘Ik zoek U met gesloten ogen’:  4, 5 en 6

 

Bij de opening van de Schrift

 

We zingen lied 317: 1 en 2 ‘Grote God, Gij hebt het zwijgen’

 

1e lezing Hebreeën 11: 1-2, 8, 11, 13-16, 23-25, 27

 

We zingen lied 321: 1 en 2 ‘Niet als een storm, als een vloed’

 

2e lezing Mattheüs 5: 1-12

 

We zingen lied 321: 4, 5 en 7

 

Overdenking

 

Muziek

 

Cantorij en gemeente zingen ‘Ga maar gerust’ (1 allen, 2 cantorij, 3 allen)

 

Inleiding op de gedachtenis

 

Cantorij en gemeente zingen lied 199: 1 en 2 ‘Koester de namen’ (cantorij refrein, cantorij couplet 1, allen refrein, cantorij couplet 2, allen refrein)

 

We noemen de namen van hen die zijn overleden

 

Bij het aansteken van de kaarsen zingen we van lied 199 het refrein

 

Ieder die een dierbare overledene wil gedenken mag een kaarsje aansteken en naar de gedachtenistafel brengen. (Er klinkt muziek.)

 

Cantorij en gemeente zingen lied 199: 1 (cantorij: couplet 1, gemeente: refrein)

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

 

Inzameling van de gaven

 

We zingen lied 416: 1, 2 en 4 ‘Ga met God’

 

Zegen