Side Area

scrol naar beneden voor meer.

Contact Gegevens

Dominee H. Domburg
Mob.: 06 81 80 34 99
Email: hette.domburg@dorpskerkschaarsbergen.nl

Agenda
20 februari 2019
 • Kring 30-50, Pubquiz | 20 februari 2019 | 20:00 - 22:00

  Dorpshuis

   

24 februari 2019
 • Ds. Oostdijk-van Andel | 24 februari 2019 | 10:00 - 11:00

  Dorpskerk

   

3 maart 2019
 • Ds. Hette Domburg | 3 maart 2019 | 10:00 - 11:00

  Dorpskerk

   

26 augustus kerkdienst

 

ZONDAG 26 AUGUSTUS 2018 – SCHAARSBERGEN

Orgelspel (we worden stil)
Eventueel oefenen van een of enkele liederen
Welkom en mededelingen
De kaarsen worden ontstoken
Openingslied (staande): Psalm 65: 1, 2 en 5.
Bemoediging en groet (beurtspraak voorganger – gemeente)
vg Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
al DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
vg Die recht doet aan verdrukten,
al DIE BROOD GEEFT AAN HONGERIGEN.
vg Sjalom voor jullie allen! Sjalom in alle vier windstreken!
al VAN HEM WIENS NAAM IS: IK ZAL ER ZIJN!
Amen.
Lied van de zondag: Lied 272: 1 en 3.
Gebed om ontferming
besloten met: Lied 995.
Glorialied: Lied 942: 3.
Gesprek met de kinderen
Daarna gaan zij naar de Kinderkerk.
Eerste lezing: Jeremia 5: 20-25.
Lied: Lied 177: 1, 2 en 3.
Tweede lezing: Markus 8: 1 – 21.
Lied: Lied 534: 3 en 4.
Overweging

Moment van muziek
Lied: Lied 1005: 1 (ned.), 3 (eng.), 4 (ned.), 5 (eng.).

Dank- en voorbeden enkele keren onderbroken met de gezongen acclamatie
van Lied 368j.
stil gebed
Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied (staande): Lied 839.
Heenzending
Zegen gesproken
en daarna beantwoord met gezongen ‘amen, amen amen’.