Side Area

scrol naar beneden voor meer.

Contact Gegevens

Dominee H. Domburg
Mob.: 06 81 80 34 99
Email: hette.domburg@dorpskerkschaarsbergen.nl

Agenda
20 februari 2019
 • Kring 30-50, Pubquiz | 20 februari 2019 | 20:00 - 22:00

  Dorpshuis

   

24 februari 2019
 • Ds. Oostdijk-van Andel | 24 februari 2019 | 10:00 - 11:00

  Dorpskerk

   

3 maart 2019
 • Ds. Hette Domburg | 3 maart 2019 | 10:00 - 11:00

  Dorpskerk

   

27 januari kerkdienst Schaarsbergen

 

ORDE VAN DIENST

 

Orgelspel (we worden stil)

 

Eventueel oefenen van een of enkele liederen

 

Welkom en mededelingen

 

De kaarsen worden ontstoken

 

Openingslied Lied 276: 1, 2 Zomaar een dak boven wat hoofden

 

Bemoediging en groet

v: Onze hulp komt van God

g: Schepper van  alle leven

    De Eeuwige die naar ons omziet

v: Hij geeft ons kracht om telkens weer op te staan

g: Hij wil ons bemoedigen met zijn  Geest en nabijheid.         

 

v: Goedheid en vrede  is met jullie van God, onze Vader

    en van Jezus Christus, zijn Zoon en onze broeder,

    en van Gods Geest

a:  Amen

                   

Lied van de zondag Lied 213: 1, 2 Morgenglans der eeuwigheid

 

Gebed

 

Lied: 657: 1, 2 Zolang wij ademhalen

 

Als er Kinderkerk is: gesprekje met de kinderen en eventueel kinderlied. Daarna gaan zij naar hun eigen ruimte

 

Eerste lezing Jesaja 42: 1 en 5 – 8

 

Muziek

 

Tweede lezing Lucas 4: 14 – 21

 

Lied 767: 1, 2, 3 De toekomst van de Heer is daar

 

Overweging

 

Lied 321: 1, 2, 3, 4 Niet als een storm, als een vloed

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

De voorbeden worden beantwoord met een gezongen acclamatie: lied 568a Ubi caritas

 

Inzameling van de gaven

 

Slotlied 362: 1, 2, Hij die gesproken heeft

 

Heenzending

 

Zegen gesproken, dan beantwoord met gezongen amen, amen amen