Previous slide
Next slide

29 Augustus – Ds. F. vd Hoek

Zacharia voorziet dat er in Jeruzalem opnieuw oude mensen op de pleinen zullen zitten, ‘steunend op hun stok vanwege hun hoge leeftijd.’ Het is voor hem een teken van zegen, dat mensen weer oud kunnen worden, na tijden waarin ze te jong stierven. Ook voorziet Zacharia dat er uit allerlei volken en steden mensen naar Jeruzalem zullen komen, om God te aanbidden. Ze zullen zeggen: ‘Wij willen ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat God bij u is. In Markus 8 lezen we vervolgens over de genezing van een blinde man. Jezus maakt met speeksel wat modder en doet dat op zijn ogen. Hij stuurt de man naar huis met de waarschuwing: ga het dorp niet in.


Schriftlezingen: Zacharia 8: 4-8 en 20-23 en Markus 8: 22-26.
Ouderling: Niels van Hunen
Lector: Aletta Knegtering
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Naar de inhoud springen