Previous slide
Next slide

29 september Ds H Domburg

Zondag  29 september 2019

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

aanvang 10.00 uur

 

Muziek

Mededelingen

Aansteken van de kaarsen door Ruben en Yannick

 

Stilte

 

We zingen lied 218: 1, 2 en 3 ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’

 

Groet en bemoediging

 

Gebed

 

We zingen ‘Eens zal er vrede zijn’: 1, 2 en 3

 

Bij de opening van de Bijbel: ‘Jonathan vertelt over David’

 

We zingen ‘Reus Goliath’:  1, 2 en 3

 

Nu mogen de kinderen naar de Kinderkerk

 

1e lezing  1 Samuel 17: 37-40

 

We zingen lied 326: 1 en 2 ‘Van ver, van oudsher aangereikt’

 

2e lezing Efeziërs 6: 10-17

 

We zingen lied 326: 5 en 6

 

Overdenking

 

Muziek

 

We zingen lied 992: 1, 2, 3 en 4 ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’

 

De kinderen komen terug

 

Ruben en Yannick ‘stappen over’

 

We zingen mee met Trinity: Ik wens jou (met filmpje)

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed

 

We zingen Onze Vader (lied 1006)

 

Inzameling van de gaven

 

We zingen lied 416: 1, 2 en 4 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

 

Zegen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud