Side Area

scrol naar beneden voor meer.

Contact Gegevens

Dominee H. Domburg
Mob.: 06 81 80 34 99
Email: hette.domburg@dorpskerkschaarsbergen.nl

Agenda
20 februari 2019
 • Kring 30-50, Pubquiz | 20 februari 2019 | 20:00 - 22:00

  Dorpshuis

   

24 februari 2019
 • Ds. Oostdijk-van Andel | 24 februari 2019 | 10:00 - 11:00

  Dorpskerk

   

3 maart 2019
 • Ds. Hette Domburg | 3 maart 2019 | 10:00 - 11:00

  Dorpskerk

   

3 februari kerkdienst Schaarsbergen

 

 

Zondag 3 februari 2019

ZONDAG WERELDDIACONAAT

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

aanvang 10.00 uur

 

 

Muziek

Mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Stilte

 

We zingen lied ‘Een woning die zo ruim is’:  1 en 2

 

Groet en bemoediging

 

Vrede en genade –

alles wat het leven goed maakt –

van God onze Vader

en van de Heer Jezus Christus.

 

V            Onze hulp is de Naam van de Heer

G            Die hemel en aarde gemaakt heeft

V            Die trouw houdt tot in eeuwigheid

G            En niet loslaat wat Zijn hand begon.

 

Drempelgebed

 

We zingen het lied ‘Een woning die zo ruim is’: 3, 4 en 5

 

Kyriëgebed

afgewisseld met gezongen ‘Kyrië’ (lied 367d)

 

We zingen het lied ‘Om de mensen, godverlaten’: 1, 2, 4 en 5

 

Bij de opening van de Bijbel

 

1e lezing Ester 4: 1-9

 

We zingen lied 738: 1 en 2 ‘Kom zing het lied van Eva’

 

2e lezing Ester 4:10-17

 

We zingen lied 738: 3 en 4

 

Overdenking

 

Muziek

 

We zingen lied 802: 1, 4, 5 en 6 ‘Door de wereld gaat een woord’

 

Gedicht : ‘Ik wil als het water zijn’

 

Dankgebed en voorbeden

afgewisseld met gezongen ‘Houd mij in leven’ (lied 368d)

 

Stil gebed …

 

… gezongen Onze Vader : lied 369b

 

INFO WERELDDIACONAAT COLLECTE

 

Inzameling van de gaven

1e collecte: Kerkinactie – Bangladesh

2e collecte: kerkelijke gemeenschap

bij de uitgang: onderhoud gebouwen en terreinen

 

OVERHANDIGING OPBRENGST NAJAARSACTIE INLOOPHUIS ST. MARTEN

 

We zingen het lied ‘De vrede van de Heer’ (Behoed en bewaar jij ons lieve God) : 1, 3 en 4

 

Zegen