Previous slide
Next slide

3 Juli – Ds. Wim van der Kooij

Dit zijn de weken van V R I J – zijn! Even helemaal los van alles, geen zakagenda die je leven dicteert. Niemand die bepaalt wat je moet doen ….. nee, gewoon alles zelf uitmaken. Heerlijk! Leve de vakantietijd !

 

V R I J – zijn, de Israëlieten hebben daar ook naar verlangd toen ze in Egypte leefden onder de dictatuur van de Farao’s. (wat dat betreft is er voor veel volken/ mensen vandaag nog niet veel veranderd). Wat een moment moet dat zijn geweest toen de Here God hen uit het slavenleven in Egypte bevrijdde. Na hun doortocht door de Schelfzee hebben ze natuurlijk liederen van bevrijding gezongen met Mirjam op de tamboerijn en het volk in reidans. (Exodus 15: 20). Daarna begon hun tocht door de woestijn naar beloofd land. Als we goed lezen is er na 3 dagen van de hele vrijheids-euforie niets meer over. Het water is op en ‘t water dat ze vinden is bitter. Hoe gaan ze daar mee om? In het Bijbelverhaal heeft het er alles van dat het leven in vrijheid eindigt in een debacle. Hoe voorkom je dat, ook vandaag? Het thema: “van b i t t e r naar z o e t !”


Schriftlezing: Exodus 15: 22 – 27
Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Ineke Antuma
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Naar de inhoud springen