Previous slide
Next slide

3 november ds H. Domburg

 

Zondag 3 november 2019

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

aanvang 10.00 uur

 

Muziek

Oefenen van ‘Rea mo leboha’ met William en Sandile

Mededelingen

Stilte

 

We zingen lied 216: 1, 2 en 3 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’

Onder het zingen komen de kinderen binnen. Na het lied steken kinderen de kaarsen aan.

 

Groet en bemoediging

 

De liefde van God

en de vrede van Christus,

voor u, voor jou.

 

Onze hulp is in de Naam van de Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft

die trouw blijft in eeuwigheid

en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen.

 

Drempelgebed

 

Als Kyriëgebed zingen we samen met Nicole lied 915: 1 en 2 ‘Nobody knows the trouble I’ve seen’

 

Voor groot en klein – waar het over gaat vandaag

 

1e lezing Genesis 12: 1-8

 

Nicole zingt ‘Blackbird’ (van Paul McCartney)

 

2e lezing Lucas 19: 1-10

 

We zingen lied 186: 1, 3 en 4 ‘Er is geen plaats’

 

Overdenking

 

Nicole zingt ‘All my trials’  (van Joan Baez)

 

Presentatie van het najaarsproject ‘Zorgboerderij Hoeve Klein Mariëndaal’

door Rini Storm en Nina Visscher

 

Inzameling van de gaven

  1. Voor Hoeve Klein Mariëndaal, Najaarsproject
  2. Voor de kerk
  3. Bij de uitgang voor onderhoud van gebouwen en terreinen

 

We zingen met William en Sandile ‘Rea mo leboha’ (We danken de almachtige God)

 

Rea mo leboha (3x)

Modimo wa rona

 

Siyaku dumisa (x3)

Nkosi ya Makhosi

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

 

Slotlied 425 ‘Vervuld van uw zegen’

 

Zegen

 

Gezongen ‘Amen’

 

Na de dienst mogen de kinderen met Henny Roelofsen graan zaaien naast de kerk!!

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Naar de inhoud springen