Side Area

scrol naar beneden voor meer.

Contact Gegevens

Dominee H. Domburg
Mob.: 06 81 80 34 99
Email: hette.domburg@dorpskerkschaarsbergen.nl

Agenda
3 maart 2019
  • Ds. Hette Domburg | 3 maart 2019 | 10:00 - 11:00

    Dorpskerk

     

30 december Kerkdienst Schaarsbergen

 

SCHAARSBERGEN, 30 DECEMBER 2018

 

 

Orgelspel (we worden stil)

 

Eventueel oefenen van een of enkele liederen

 

Welkom en mededelingen

 

De kaarsen worden ontstoken

 

Openingslied  (staande): Psalm 84: 1 en 5.

 

Bemoediging en groet

 

Lied van de zondag: Lied 494: 1 en 2.

 

Gebed

 

Glorialied: Lied 468: 1, 3 en 4.

 

Gesprekje met de kinderen en kinderlied – Lied 486:1.

Daarna gaan zij naar hun eigen ruimte

 

Eerste lezing: Jesaja 61: 10 t/m 62: 3.

 

Lied 176: 1 en 2.

 

Tweede lezing: Lucas 2: 33 – 40.

 

Lied: Lied 159a.

 

Overweging

 

Moment van muziek

 

Lied: 506: 1, 2 en 4.

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

            gezongen acclamatie: Lied 491 “Kind ons geboren…”

 

 

Inzameling van de gaven

 

Slotlied (staande): Lied 475.

 

Heenzending

Zegen

beantwoord met gezongen amen, amen amen.

 feedback_mix.png