Previous slide
Next slide

31 maart Kerkdienst Schaarsbergen

Zondag 31 maart 2019

Protestantse Gemeente te Schaarsbergen

aanvang 10.00 uur, Ds H. Domburg

 

Muziek

 

Oefenen van het lied ‘Een lied voor de Heer’

 

Mededelingen

 

Aansteken van de kaarsen

 

Stilte

 

We zingen lied 274: 1, 2 en 3 ‘Wij komen hier ter ere van uw naam’

 

Groet en bemoediging

 

Drempelgebed

 

We zingen lied 121: 1 en 4 ‘Ik sla mijn ogen op en zie’

 

Levensregel uit Kolossenzen 3

 

We zingen ‘Handen heb je om te geven’:  1 en 3

 

Beelden en verhalen uit Colombia – met de kinderen

 

We zingen ‘Handen heb je om te geven’: 5

 

De kinderen gaan naar de Kinderkerk

 

Beelden en verhalen uit Colombia – met de volwassenen

 

We zingen lied 1014: 1, 2 en 3 ‘Geef vrede door van hand tot hand’

 

Schriftlezing – Lukas 15: 11-32

 

We zingen lied 858: 1, 2 en 3  ‘Vernieuw in ons, o God’

 

Overdenking

 

Muziek

 

We zingen ‘Een lied voor de Heer’: 1, 2 en 3

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

 

Inzameling van de gaven

1e collecte: voorjaarsactie Colombia (Stichting Kleine Arbeider)

2e collecte: kerk

3e collecte (bij de uitgang): onderhoud van gebouwen en terreinen

 

We zingen als slotlied ‘Behoed en bewaar jij ons, lieve God’: 1, 3 en 4

 

Zegen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Naar de inhoud springen