Previous slide
Next slide

31 Oktober – Ds. Hette Domburg

Vandaag is het Hervormingsdag, de dag waarop we herdenken dat Maarten Luther in 1517 zijn stellingen publiceerde tegen wanpraktijken in de toenmalige katholieke kerk. Luther en andere hervormers legden veel nadruk op het zorgvuldig lezen en vertalen van de Bijbel. Zelf maakte Luther de eerste vertaling van de Bijbel in het Duits. Daarmee gaf hij de tekst in handen van gewone gemeenteleden, zodat zij zelf toegang kregen tot deze bron van het geloof. In onze tijd is deze Reformatiezondag daarom ook wel Bijbelzondag – het Nederlands Bijbelgenootschap en andere Bijbelgenootschappen wereldwijd vragen vandaag aandacht voor dit bijzondere boek en de eigentijdse vertaling van de tekst.

 

Deze elementen komen vandaag terug in de dienst, waarin Hette Domburg afscheid neemt als predikant van de Dorpskerk te Schaarsbergen. We lezen een verhaal over Jezus’ leerling Filippus, die een hoge ambtenaar uit Ethiopië ontmoet. De man is op de terugweg na een bezoek aan Jeruzalem, waar hij kennelijk een boekrol met de tekst van de profeet Jesaja heeft gekregen of gekocht. Hij leest uit Jesaja, maar begrijpt niet wat hij leest. Filippus stapt bij hem in de wagen en legt uit wat de tekst volgens hem te zeggen heeft. De Ethiopiër wordt zo geraakt door wat Filippus hem uitlegt, dat hij zich gelijk laat dopen. Wat
gebeurt hier? Wat maakt nu, dat een oude tekst zó klinkt in het hier en nu, dat mensen diep geraakt worden? Zou dat ook vandaag kunnen? En zouden we dat willen?


Schriftlezingen: Jesaja 53: 7-8 en Handelingen 8:26-40.
Ouderling van dienst: Else van Setten
Lector: Jeske Alblas
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud