Previous slide
Next slide

4 Juli – Ds. Hette Domburg

Op 1 juli viert de Surinaamse gemeenschap in Nederland de afschaffing van de slavernij: Keti Koti, ‘ketenen verbroken’. Daar willen we vandaag bij stilstaan. Waar raakt dit aan ons geloof? Het gaat over vrijheid en menswaardig leven. En het gaat over omgaan met het verleden. In de Bijbel speelt dit allemaal een rol. Zowel het volk Israël als later de leerlingen van Jezus worden opgeroepen om bepaalde momenten in herinnering te brengen. Pijnlijke momenten waarop het misging en mooie momenten van bevrijding. Zo blijft het verleden bij hen en gaan de lessen daaruit niet verloren. Hoe kunnen wij zelf op een goede manier omgaan met het verleden van ons land? Kunnen we er zó naar kijken dat het ons helpt samen te leven in het hier en nu?
De voorbereiding van deze viering wordt samen met gemeenteleden gedaan.
Ouderling: Niels van Hunen
Lector: Alieke ter Meer

Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud