Previous slide
Next slide

5 September – Ds. Hette Domburg

Op het leesrooster staat een gedeelte uit Deuteronomium 4 waarin de Israëlieten te horen krijgen, dat ze aan hun kinderen moeten doorvertellen wat ze hebben meegemaakt met God, die hen uit Egypte heeft bevrijd en welke leefregels ze hebben ontvangen. Daarvan mogen ze niet afwijken. Daarbij komt een gedeelte uit Markus waarin Jezus met de leerlingen een gesprek voert over wie hij is en wat hem te wachten staat. Ook Jezus wil van zijn weg niet afwijken, hoe moeilijk die ook zal zijn. Petrus wordt streng terechtgewezen als hij Jezus op andere gedachten probeert te brengen…


Schriftlezingen: Deuteronomium 4: 1-2 en 9-20 en Markus 8: 27 t/m Markus 9:1
Ouderling: Else van Setten
Lector: Hanneke Luiten
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Naar de inhoud springen