Previous slide
Next slide

6 Maart – Ds. Yolanda Voorhaar

We bezinnen ons op de weg die Jezus ging, en die leidde tot zijn dood en opstanding. In het klassiek rooster, de zondag van de verzoekingen. Maar vandaag kies ik voor het alternatieve spoor in het leesrooster, dat al een tijdlang het evangelie naar Johannes volgt. Een bijzonder verhaal: Jezus’ voeten worden gezalfd door Maria, de zus van Martha. Een daad van volstrekte liefde, een geloofsgetuigenis. Alle evangeliën kennen het verhaal van de zalving door een vrouw, al zijn er onderling verschillen. Meestal is het een onbekende vrouw, bij Lucas zelfs een zondares, maar hier in Johannes krijgt ze een naam, en is ze een van de vrienden van Jezus.

Ook in de andere lezingen gaat het om zalving: 1 Samuel 9, 26 10: 1, 6-7, 2 Korinthe 1: 15-22 en Johannes 1,55–12: 11. Het geheel van de lezingen zet ons aan het denken in de Veertigdagentijd, de weg naar Pasen.


Ouderling van dienst: Niels van Hunen
Lector: Aletta Knegtering
Organist: Michiel Vanhoecke

1e Collecte:
voor de diaconie over te maken op: NL51RABO0303918276 tnv Diaconie


2e Collecte:
voor het onderhoud van gebouwen en terreinen: NL91RABO0303919981 tnv P.G. Schaarsbergen

Dorpskerk schaarsbergen

Vul uw gegevens hieronder in.

Ga naar de inhoud